Jak zbudowana jest Euro Paleta

budowa europalety

Europaleta, znana również jako euro-paleta, to standardowa paleta stosowana w Europie do transportu i przechowywania towarów. Oto informacje na temat budowy europalety:

Wymiary: Standardowa europaleta ma wymiary 120 cm x 80 cm x 14,4 cm. Jest to prostokątna paleta o określonych rozmiarach, które umożliwiają łatwe stosowanie i manipulację.

Konstrukcja: Europaleta składa się z drewnianych elementów. Oto główne składniki europalety:

Dławnice (górne i dolne): To długie, proste belki znajdujące się na górze i na dole palety. Dławnice mają odpowiednie otwory, które pozwalają na wsunięcie wideł wózka widłowego lub innych urządzeń do podnoszenia.

Króćce (podłużnice): To belki biegnące wzdłuż krótszych boków palety, które łączą dławnice. Europaleta ma zwykle trzy króćce.

Deski (poprzecznice): To krótsze elementy drewniane, które są przymocowane do dławnic i króćców, tworząc powierzchnię nośną dla towarów. Standardowo europaleta ma pięć desek, ale mogą być także wersje z więcej lub mniej deskami.

Kliny: To małe drewniane elementy, które są wprowadzane między dławnice i króćce, aby zapewnić stabilność i równomierne rozmieszczenie ładunku na palecie.

Materiał: Europalety są zwykle wykonane z drewna, takiego jak sosna lub świerk. Stosuje się odpowiednie przepisy i standardy dotyczące jakości drewna oraz obróbki i traktowania drewna w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa palet.

Warto zauważyć, że europalety mogą różnić się nieznacznie w zależności od producenta, regionu lub zastosowania. Jednak ogólna koncepcja i budowa europalety są zgodne z normami określonymi przez European Pallet Association (EPAL) i International Organization for Standardization (ISO).

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą sprzedaży oraz skupu palet drewnianych.