Co to jest EPAL

Co to jest EPAL

EPAL to skrót od Europejskiego Standardu Palety (ang. European Pallet Association). Jest to organizacja zrzeszająca producentów i użytkowników palet z całej Europy, która zajmuje się m.in. standaryzacją produkcji i wymiarów palet, a także kontrolą jakości.

Palety EPAL są paletami drewnianymi, które spełniają określone wymagania jakościowe i są wyprodukowane zgodnie ze standardami określonymi przez Europejską Standardową Paletę. Ich rozmiar wynosi 800 x 1200 mm i są one stosowane głównie w transporcie i logistyce, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Palety EPAL są oznakowane znakiem jakości EPAL, który gwarantuje, że dana paleta spełnia standardy EPAL i może być stosowana do transportu i przechowywania ładunków.